Chào mừng bạn đến với website Văn phòng Sở

Chánh Văn Phòng

Ông Nguyễn Thành Trung
Ông Nguyễn Thành Trung

Email liên lạc: nttrung.sgddt@tphcm.gov.vn

Chuyên viên

Bà Tô Thị Thuý Nga
Bà Tô Thị Thuý Nga

Vị trí công tác: Bộ phận Tổng hợp

Điện thoại cơ quan: (028).38.294.016

Thi đua-Khen Thưởng
Bà Diệp Thị Thuỳ Linh
Bà Diệp Thị Thuỳ Linh

Vị trí công tác: Bộ phận Tổng hợp

Điện thoại cơ quan: (028) 38.294.016

Thi đua-Khen Thưởng
Bà Nguyễn Ngọc Thu Hiền
Bà Nguyễn Ngọc Thu Hiền

Vị trí công tác: Bộ phận Tổng hợp

Điện thoại cơ quan: (028) 38.274.526

Bà Lê Thị Ánh Tuyết
Bà Lê Thị Ánh Tuyết

Vị trí công tác: Bộ phận Tổng hợp

Điện thoại cơ quan: (028) 38.274.526

Bà Phạm Thị Như Quỳnh
Bà Phạm Thị Như Quỳnh

Vị trí công tác: Phòng Tiếp Công Dân

Điện thoại cơ quan: (028) 38.229.360

Phòng Tiếp Công Dân
Bà Trần Thị Thanh Mỹ
Bà Trần Thị Thanh Mỹ

Vị trí công tác: Phòng Tiếp Công Dân

Điện thoại cơ quan: (028) 38.229.360

Phòng Tiếp Công Dân
Bà Nguyễn Thị Phương Nam
Bà Nguyễn Thị Phương Nam

Vị trí công tác: Phòng Tiếp Công Dân

Điện thoại cơ quan: (028) 38.229.360

Phòng Tiếp Công Dân

Kế Toán Trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại cơ quan: (028). 38.221.454

Kế Toán-Thủ Qũy

Kế toán

Ông Nguyễn Hoàng Kiên
Ông Nguyễn Hoàng Kiên

Điện thoại cơ quan: (08) 38.221.454

Kế Toán-Thủ Qũy
Bà Trần Thị Thúy Trang
Bà Trần Thị Thúy Trang

Thủ Qũy

Ông Trần Quang Hiền
Ông Trần Quang Hiền

Vị trí công tác: Thủ Quỹ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.221.454

Văn thư

Ông Đoàn Anh Dũng
Ông Đoàn Anh Dũng

Vị trí công tác: Văn Thư-Lưu Trữ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.230.074

Văn Thư-Lưu Trữ
Bà Quan Anh Thư
Bà Quan Anh Thư

Vị trí công tác: Văn Thư-Lưu Trữ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.230.074

Văn thư-lưu trữ
Ông Liêu Thanh Huy
Ông Liêu Thanh Huy

Vị trí công tác: Văn Thư-Lưu Trữ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.294.016

Văn Thư-Lưu Trữ

Nhân Viên

Bà Đào Mỹ Ngọc Trân
Bà Đào Mỹ Ngọc Trân

Vị trí công tác: Thư Viện

Điện thoại cơ quan: (028) 38.242.133

Thư viện
Ông Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Tổ Ô Tô
Ông Hà Minh Hiển
Ông Hà Minh Hiển

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Tổ Ô Tô
Ông Nguyễn Ngọc Khoẻ
Ông Nguyễn Ngọc Khoẻ

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Tổ Ô Tô
Ông Phạm Quốc Toàn
Ông Phạm Quốc Toàn

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Ông Đặng Quang Hoài
Ông Đặng Quang Hoài

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Tổ Ô Tô
Ông Ngô Thanh Phương
Ông Ngô Thanh Phương

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Tổ Ô Tô
Lê Minh Tuấn
Lê Minh Tuấn

Vị trí công tác: Tổ Ô Tô

Bà Cao Thị Không
Bà Cao Thị Không

Vị trí công tác: Tổ Phục Vụ

Tổ Phục Vụ
Bà Đinh Thị Tấm
Bà Đinh Thị Tấm

Vị trí công tác: Tổ Phục Vụ

Tổ Phục Vụ
Bà Bùi Thị Thuỳ Vân
Bà Bùi Thị Thuỳ Vân

Vị trí công tác: Tổ Phục Vụ

Tổ Phục Vụ
Bà Trương Thị Phương Uyên
Bà Trương Thị Phương Uyên

Vị trí công tác: Tổ Phục Vụ

Tổ Phục Vụ
Ông Lê Quốc Hùng
Ông Lê Quốc Hùng

Vị trí công tác: Tổ Bảo Vệ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.242.133

Tổ Bảo Vệ
Ông Phạm Hoàng Khánh
Ông Phạm Hoàng Khánh

Vị trí công tác: Tổ Bảo Vệ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.242.133

Tổ Bảo Vệ
Ông Vũ Hồng Quân
Ông Vũ Hồng Quân

Vị trí công tác: Tổ Bảo Vệ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.242.133

Tổ Bảo Vệ
Ông Phan Thành Toàn
Ông Phan Thành Toàn

Vị trí công tác: Tổ Bảo Vệ

Điện thoại cơ quan: (028) 38.242.133

Tổ Bảo Vệ
Ông Trần Anh Dũng
Ông Trần Anh Dũng

Vị trí công tác: Tổ Kỹ Thuật

Ông Nguyễn Đình Nhật Kha
Ông Nguyễn Đình Nhật Kha

Vị trí công tác: Tổ Kỹ Thuật

Văn phòng Sở

Địa chỉ:

Điện thoại: