Chào mừng bạn đến với website Văn phòng Sở

Chánh văn phòng

Ông Hồ Tấn Minh
Ông Hồ Tấn Minh

Phó Chánh Văn Phòng

Bà Nguyễn Ngọc Thu Hiền
Bà Nguyễn Ngọc Thu Hiền

Vị trí công tác: Bộ phận Tổng hợp

Điện thoại cơ quan: (028) 38.274.526

Bà Thạch Thị Kim Linh
Bà Thạch Thị Kim Linh

Vị trí công tác: Bộ phận quản trị

Kế Toán Trưởng

Ông Nguyễn Hoàng Kiên
Ông Nguyễn Hoàng Kiên

Điện thoại cơ quan: (028). 38.221.454

Kế Toán - Thủ Qũy

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích